Inleiding

Op deze site (westerkwartier.info) vindt u een aantal genealogische gegevens van personen, waarvan voorouders in het Groninger Westerkwartier hebben geleefd. Allereerst betreft dat de familie Cazemier (in diverse varianten geschreven), later uitgebreid met aangehuwde families.
Hierbij worden regelmatig de grenzen van het Westerkwartier overgestoken en worden families uit het Noordenveld van Drenthe (de gemeenten Roden, Norg, Peize en Vries) en uit het oostelijk deel van Friesland (de gemeenten Kollumerland, Achtkarspelen, Smallingerland, Opsterland en Ooststellingwerf ) vermeld. Ook wordt het Reitdiep regelmatig overgestoken naar de gemeenten Ulrum en Leens in het Groninger Hunsingo.

Even voorstellen

Mijn naam is Lukas Cazemier. Ik ben geboren in 1937 in Grootegast, ben in 1959 verhuisd naar Grijpskerk en heb vanaf 1963 tot 1999 gewerkt als onderwijzer aan de openbare basisschool te Kollum. Daar ben ik na mijn huwelijk in 1970 ook gaan wonen. En daar wonen we momenteel nog.
Toen in 1969 een nieuw gebouw werd betrokken, kreeg de school, waaraan ik werkte, een naam. Er werd gekozen voor de Prof. Casimirschool. Vanaf dat moment werden regelmatig vragen gesteld naar de familierelatie tussen mij en de professor, waar de school naar genoemd was. Om ook mijn eigen nieuwsgierigheid te bevredigen ben ik me geleidelijk aan meer met mijn familiegeschiedenis gaan bezig houden. En vanaf de herfstvakantie van 1975 heeft het onderzoek een vastere vorm aangenomen.
Aanvankelijk werden de gevonden resultaten in een kaartsysteem verwerkt en op gezinskaarten bijgeschreven en in mappen verzameld. In 1985 deed bij mij de computer zijn intrede en werden de gegevens van de kaarten en de mappen overgenomen in een genealogieprogramma, dat door onze oudste zoon, Gert, was ontworpen en aangepast aan de steeds nieuwe wensen die bij mij opkwamen.

Het begin

Mijn onderzoek betreft in eerste instantie de voorouders van mezelf. Van mijn vaders familie heb ik de oudste gegevens gevonden in Tolbert: Hindrik Stoffers laat omstreeks 1680 vier kinderen in de kerk van Tolbert dopen. Van de oudste is in het doopboek zelfs de naam niet vermeld en van hem of haar is dan ook geen spoor teruggevonden.
De overige kinderen, Lammert, Berend en Stoffer, huwen en zorgen voor een groot nageslacht.

Als de nazaten van Hindrik Stoffers in 1811 een achternaam moeten kiezen, blijkt een aantal van hen reeds een achternaam te voeren. De oudste vermelding van de achternaam Cazemier is in 1753 als het huwelijk van Benne Lammerts Casimier (1728-1810) ingeschreven wordt in het trouwboek van Tolbert. Uit de schrijfwijze blijkt de verscheidenheid daarin. Bij de volkstelling in 1947 komen de volgende varianten in ons land voor:
Casemier, Casemir, Casimier, Cazemier, Cazemier van den Berg, Cazemir, Kasemier, Kasemir, Kasiemier, Kasimier, Kasimir, Kazemier, Kazemir, Kazimier. Een overzicht met de aantallen per provincie is te vinden onder de knop 'Cazemier'.

Vrijwel alle personen met een van deze achternamen zijn terug te voeren op de stamvader Hindrik Stoffers. Alleen de naam met de toevoeging van den Berg heeft een andere oorsprong en tot nu toe kan geen verbinding worden gevonden met de stam van Hindrik Stoffers.

Voor het bekijken van de kwartierstaten en stambomen op deze site heb je Acrobat Reader nodig. Deze kan via onderstaande link gratis gedownload worden.

Download Acrobat Reader